Avoinna ma - pe klo 10 - 17
la klo 11 - 15
su klo 10-16

 

Tiedot kastetuista, avioliittoon vihityistä ja hautaan siunatuista

Hautajaisten järjestäminen

Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämää suurempiin käsiin. Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen surun ja ikävän rinnalle myös toivon näkökulman. Kiitollisuus kaikesta menneestä voi täyttää sydämen. Vaikka hautajaiset ja niiden järjestelyt vievät voimia, se on myös osa sitä surutyötä, jonka avulla omaiset löytävät voimaa jatkaa elämää eteenpäin.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Vainajan siunaaminen


Siunauksesta sovitaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai hautaustoimistossa. Siunausvarausta tehdessä tarvitaan hautauskuluista vastaavan henkilön ja vainajan henkilötunnus. Siunaamiset toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin klo 9.30, 10.45, 12.00, 13.15 ja 14.30 siunauskappelissa tai kirkossa.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen siunauskeskustelusta, jossa käydään läpi siunaus- ja muistotilaisuuden kulku virsineen. Muusta musiikista voi sopia kanttorin kanssa.

Siunauskappelin tai kirkon kelloja soitetaan ennen siunaustilaisuutta ja vainajaa hautaan saatettaessa. Vainajan hautaan siunaaminen toimitetaan kolmen viikon kuluessa kuolemasta.

Hautaustoimilain 1. luvun 2 §:n mukaan vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Kirkkoon kuulumattoman vainajan hautaan siunaamisen edellytyksistä tulee keskustella papin kanssa. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Sanomakellot

Sanomakellot kertovat seurakunnan jäsenen kuolemasta muille seurakuntalaisille. Rauman Pyhän Ristin kirkon kelloja soitetaan arkipäivisin alkaen klo 10. Yhden vainajan muistoksi kellot soivat viisi minuuttia. Sanomakellojen soittamisesta sovitaan kirkkoherranviraston tai hautaustoimiston kanssa.

Hautauslupa

Lääkäri kirjoittaa hautausluvan, jonka hautaustoimisto tai potilasta hoitanut sairaala toimittaa seurakuntaan. Jos vainaja on toiselta paikkakunnalta, lupa hautaamiseen annetaan mukaan siirrettäessä vainaja Raumalle ja lupa pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon. Hautaustoimisto huolehtii vainajan arkkuun laittamisesta ja siirtämisestä Monnan kappeliin.

Kukkatervehdykset

Arkkuhautauksessa kukat lasketaan yleensä haudalla. Saattoväki seuraa arkkua haudalle ja kukkien laskemisen jälkeen voidaan laulaa virsi. Jos kukat lasketaan kappelissa, omaiset, seurakunnan vahtimestari tai hautaustoimisto vie kukat siunauksen jälkeen haudalle. Asia sovitaan papin kanssa siunauskeskustelussa. Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa.
Arkku-uurnahautauksessa kukat lasketaan kappelissa. Siunaustilaisuuden jälkeen omaiset vievät kukat tulevalle hautauspaikalle.

Suruliputus

Vainajan kuolinpäivänä liputetaan usein kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä, liputuksen alkaessa, lippu vedetään puolisalkoon ja siunaustilaisuuden jälkeen lippu nostetaan loppupäiväksi täyssalkoon. Muistotilaisuuspaikalla lippu on siten täyssalossa. Liputus alkaa aikaisintaan klo 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään klo 21.

Kuolinkiitos kirkossa ja nimi seurakuntatiedoissa

Kuolinkiitos tarkoittaa kuolleen seurakuntalaisen ja hänen läheisensä muistamista esirukouksessa. Esirukous luetaan siunauksen jälkeisenä sunnuntaina klo 10 jumalanpalveluksessa. Siunausta seuraavalla viikolla hautaan siunattujen seurakuntalaisten nimet julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja seurakunnan nettisivuilla. Ilmoita kirkkoherranvirastoon, jos et halua vainajan nimeä julkaistavan.

Tuhkaus

Vainaja tuhkataan siunausta seuraavalla viikolla. Tuhka laitetaan omaisten toimittamaan, maatuvasta aineesta tehtyyn uurnaan. Tuhka luovutetaan krematoriosta vain lähiomaisille; avio- tai avopuolisolle, lapsille, vanhemmille tai valtuutuksen saaneelle hautaustoimistolle. Henkilöllisyys on todistettava. Tuhka luovutetaan Monnan kappelissa tai vahtimestari tuo uurnan Rauman seurakunnan hautausmaalle uurnanlaskun yhteydessä. Krematorion ylläpitäjälle pitää ilmoittaa tarkka hautaus- tai sirottelupaikka.

Uurnanlasku

Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei saa jakaa useampaan osaan. Uurnanlaskusta sovitaan seurakunnan krematorion hoitajan tai puutarhurin kanssa. Seurakunnan puolesta tilaisuudessa on vahtimestari, joka opastaa uurnan haudalle viemisessä ja laskemisessa. Yleensä läsnä ovat vain lähimmät omaiset. Pyydettäessä vahtimestari tai joku omaisista voi pitää lyhyen hartauden.

Tuhka voidaan sijoittaa myös hautausmaan ulkopuolelle, jolloin on hankittava maa- tai vesialueen omistajan suostumus. Uurnaa noudettaessa on kirjallisesti ilmoitettava seurakunnan lomakkeella, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Hautausmaat ja hautapaikat

Vanha hautausmaa, Monnan hautausmaa ja Lapin hautausmaa ovat Rauman seurakunnan hautausmaita. Kodisjoen saarnahuonekunta vastaa Kodisjoen hautauksista. Vainaja voidaan haudata uuteen tai suvun hallinnassa olevaan vanhaan arkkuhautaan, uurnahautaan tai muistolehtoon. Uudet hautapaikat sovitaan puutarhurin kanssa. Hautapaikat luovutetaan 30 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen haudan hallinta-aikaa voidaan jatkaa.

Hautausmaksut

Siunaustilaisuus seurakunnan kappelissa tai kirkossa on maksutonta seurakuntaan kuuluneelle vainajalle. Seurakuntaan kuulumattoman vainajan siunauksesta peritään kappelin vuokra.

Uurna- ja arkkuhautapaikka sekä haudan kaivaminen ja peittäminen ovat maksullisia kaikille muille, paitsi henkilölle, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus. Vähävaraisen vainajan hautauskuluihin voi hakea avustusta Rauman sosiaalitoimelta.

Haudan hoito

Omaiset voivat hoitaa hautaa itse tai hauta voidaan antaa seurakunnan hoidettavaksi. Seurakunnan puutarhurin kanssa voi sopia haudanhoitosopimuksen laatimisesta.

Muistomerkki

Muistomerkin hankinnasta tulee keskustella seurakunnan puutarhurin kanssa, koska muistomerkkejä koskevat tietyt säännöt. Kyseessä ovat lähinnä hautausmaan kokonaisilmeestä johtuvat asiat. Muistomerkki voi olla hautakivi tai risti. Muistomerkin voi tilata hautaustoimistosta tai suoraan kiviveistämöltä. Muistolehdossa ei käytetä yksittäisiä muistomerkkejä. Omaiset voivat kuitenkin tilata muistolehdon kivipaateen kiinnitettävän metallilaatan, johon vainajan nimi on kaiverrettu.

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet luetaan pyhäinpäivänä Pyhän Ristin, Lapin ja Kodisjoen kirkoissa.

Virkatodistus eli sukuselvitys vainajasta

Virkatodistus perunkirjoitusta varten tilataan kirkkoherranvirastosta. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Sururyhmä

Rauman seurakunta ja Kriisikeskus järjestävät vertaisryhmätoimintaa läheisensä menettäneille. Osallistuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista.


bannerclick.php?bannerid=5
bannerclick.php?bannerid=14

Kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, kodin siunaaminen ja hautajaiset

bannerclick.php?bannerid=10
bannerclick.php?bannerid=20

Rauman Seurakunta

Päivystävä vahtimestari

puh. 02 8377 5290
joka päivä klo 7-21

Juhlatilojen varaukset
puh. 044 769 1226
ma-pe klo 9-14
Rauman seurakunta

Virastotalo, Kirkkokatu 2
26100 Rauma

ma-pe klo 9-14, ke klo 9-17
vaihde 02 8377 5300

rauma.seurakunta@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fiLaskutusosoite
YRITYS:
Rauman seurakunta

LASKUTUSOSOITE:
Kirkon Palvelukeskus/Rauman seurakunta
++3226++
PL 378
00026 Basware

VERKKOLASKUTUSOSOITE:
003702155284

Kirkkoherranvirasto

Virastotalo, Kirkkokatu 2

puh. 02 8377 5300
rauma.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Y-tunnus 0215528-4

Siunausvaraukset

Virastotalo, Kirkkokatu 2
puh. 02 8377 5300
ma-pe klo 9-14, ke klo 9-17

Hautojenhoidot
puh. 044 769 1410
ma-pe klo 12-15